15 Şubat 2020

Gerekçeli Meal'in Gerekçesiz İddiaları (Hidayet Zertürk)

Eser, Mustafa İslamoğlu'nun "Gerekçeli Meal" isimli Kur'an çevirisi üzerine yazılmış, geniş hacimli ilmî bir reddiyedir. Eserin sahibi Hidayet Hoca, İslamoğlu'nun hem mealindeki hem de usulündeki hataları her sûrede teker teker ele almış, müellifin aleni olan hatalarını okuyucuya izah etmiştir.

Örneğin;


- Ebu Leheb'e ait "iki eli" (yedâ) kelimesinin "çifte güç" şeklinde çevrilmesi,


- "Zevce" kelimesini "cinsel bir kimlik" olarak açıklanması,


- "Yiyin" kelimesinin "yararlanın" şeklinde değiştirilmesi,

- "Tâ-Hâ" ve "Yâ-sîn" harflerinin "Ey insan" olarak yazılması vb. bir çok ayette aslında Muhammed Esed'in meal-tefsirini kopya ettiğini göstermektedir.

Eserden yola çıkarak Mustafa İslamoğlu'nun usûlünü;


- Herhangi bir kaynağa dayandırmadan kendince yorumlar yapması, (re'y)


- Kendi tercihini sanki başka âlim veya düşünürlerin de söylediği izlenimini vermesi, (tedlis)


- Bazı hadis rivayetlerini herhangi bir gerekçe veya kritiğe tabi tutmadan reddetmesi, (inkâr)


- Manası malum / tefsiri meşhur kelime ve kavramları dahi en uzak ihtimalli şekilde açıklaması, (tahrif)


- Çoğunlukla yeni bir şeyler söyleme kaygısıyla icma'nın dışındaki görüşlere yer vermesi,(şazz)


- Nesh, mucize, kader ve  inkar ederek aklî [?] yorumu tercih etmesi (i'tizal) şeklinde özetlemek mümkün...


İşin doğrusu, Hidayet Hoca söylemese de bilinen bir gerçek ki, Mustafa İslamoğlu geçmiş mu'tezîli alimleri dahi arattıracak şekilde, bu ümmetin genel yolundan ayrı bir yolda seyir etmektedir. Ve bu eser, kendisine yazılmış diğer reddiyeler gibi cevap bulmamış, ancak işin ehli kimselerce takdir edilmiştir.


Kitap 460 sf. olup 2011 yılında özel bir baskı ile yayınlanmıştır: KitapYurdu