1 Ocak 2020

Allah'a İman (Ali Muhammed Sallabi)

Eser, sahasında yazılan en kapsamlı ve ilmî çalışmalardan biri... Libya asıllı âlim Sallabi'nin diğer eserlerinde rastlayacağınız gibi, basit bir dille maksadını kolayca ifade etmiş. 344 sf. boyunca tevhid akidesini tüm boyutlarıyla ele alıyor:

- "Lâ ilahe illellah" sözünün açılımını veriyor...

- İmanın hakikatlerini aklî ve kainattaki delillerle ispat ediyor...

- Esmaü'l-Hüsna'yı tek tek zikredip bir Müslümanın Allah'ın isimleriyle nasıl ahlâklanabileceğini anlatıyor...

- İbadetleri ve önem derecelerini sıralıyor...

- Allah'ın hükümleriyle hükmedilmediğinde bir toplumda neler yaşanabileceğini gözler önüne seriyor...

- İnsanı küfre sokan hâl ve amelleri, şirk unsurlarını örneklerle izah ediyor...

Sallabi, usûlde Ebu Hanife'nin (rh.a) yolunu takip ettiğinden, eski ve yeni kelâmî tartışmalara hiç girmiyor. Bu yönlerinden dolayı bilhassa İslam'la yeni tanışık olan ve İslam davetini kendine düstur edinenlere önemle tavsiye ederiz.

Kitaptan bir alıntı:

İmam Ebu Hanife'nin yanına yaratıcıyı inkar eden birileri getirilmişti de o onlara:

- Size biri gelse de "Çeşitli mallarla yüklü bir gemi gördüm, ne kaptanı ne de bir başka sevk edicisi vardı. Engin denizlerde yol alıyor, koca koca dalgaların ve büyük fırtınaların arasından geçiyordu, ama ona bir şey olmuyordu, düzgün bir şekilde yola devam ediyordu." dese ona inanır mısınız? diye sordu. Onlar:

"Bu, aklın kabul edebileceği bir şey değildir." dediler. Bunun üzerine Ebu Hanife Hazretleri:

- Kaptansız bir geminin denizlerde düzgün bir şeklide yol alabileceğini akıl kabul etmiyor da çeşitli hallerine rağmen bu büyüklükte bir dünyanın kendi kendine var olacağını ve kendi kendine düzgün bir şekilde yol alabileceğini nasıl kabul ediyor?! dedi. Ebu Hanife'nin bu cevabı üzerine onlar ağladılar ve "Doğru söylüyorsun..." diyerek tevbe ettiler.

(Allah'a İman, M. Sallabi, Ravza Yay. sf. 54-55)