18 Aralık 2019

Tüketim Toplumu (Jean Baudrillard)

Eser, 1960'ların Avrupa ve Amerikan kültürünün inanç ve adaletten uzaklaşıp nasıl "tüketim merkezli" bir hayata geçiş yaptığını analiz eden, ağır ve terminoloji dilinde yazılmış ve fakat günümüze dahi ışık tutan deneme-düşünce tarzında yazılmış bir yapıttır.

Müellif, Batı dünyasında oldukça meşhur ve hatta "bir ikon" diyebileceğimiz ve yakın zamanda ölen bir düşünürdür. Diğer kitaplarında görülen benzer tespit ve öngörülere bu eserinde de yer vermiş. Temel fikri; batının ahlakî değişimini gözler önüne sermek... Sırf bu yönden Kur'an-ı Kerîm'deki Tekasür sûresinin bir nevi tefsiri sadedinde görmek bile mümkün. 

Kendine has dilinin ve muhtevasının zor anlaşılırlığı sebebiyle ancak üniversite seviyesindeki okumalarda tavsiye edebiliriz.

Bir kaç alıntı:

"Kurt çocuğunun kurtlarla yaşaya yaşaya kurda dönüşmesinde olduğu gibi, demek ki biz de yavaş yavaş işlevselleşiyoruz. Nesneler çağını yaşıyoruz." (sf. 16)

"Bana fırlatıp (çöpe) attığın şeyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." (sf. 40)

"Tüketim toplumu var olmak için nesnelerine ihtiyaç duyar, daha doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç duyar." (sf. 47)

"Bolluk ve şiddet birlikte var olur, ikisi birlikte çözümlenmelidir." (sf. 227)

Kitap Linki için tıklayın.

Hiç yorum yok: