4 Aralık 2019

Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik

HİZMETKÂR LİDERLİK
İlhami Fındıkçı
Alfa Yay. 782 sf.


Eser, liderlik konusuyla ilgili tabir-i caizse ne varsa içinde toplamış ve sistematik olarak başlıklara ayırmış, tam bir ansiklopedi niteliğindedir. Müellifin İslamî bir bakış açısıyla yazdığını görmek mümkün. Ve olabildiğince çok değişik kültür ve coğrafyalardan derlenmiş örnek olay, spot söz ve tespitleri mevcut.

Okurken yorucu olabiliyor, çünkü oldukça hacimli; ancak bir liderin vasıflarını tahlil ve talep eden bir okuyucu için kafi derecededir. Başka eser almaya gerek bırakmamaktadır.

Cep boyu tercihe daha layık olabilir... (Link)

Hiç yorum yok: