21 Aralık 2019

Âlemin Yaratılışı (Muhyiddin İbn Arabî)

Eser, Muhiddin İbn Arabî'nin Fütûhât-ı Mekkiye olarak bilinen meşhur ansiklopedik eserinin yaratılışla ilgili kısımlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, ilmi dipnot eklenmiş, akıcı ve sade bir çevirisidir.

Allah'ın (cc) en baştan itibaren tüm cemâdatı, melekleri, cinleri, hayvan ve bitkileri nasıl-neden yarattığını, Hz. Adem'in nasıl-neyden meydana geldiğini izah ediyor...

Veciz sözlere, keşf yoluyla bilindiğini iddia ettiği gizli ilimlere, Kur'an'da geçen bazı kelime ve kavram açıklamalarına ve dahası varlığın gaybî tarafına dair başka hiçbir yerde kolay kolay rastlamadığımız ifadelere yer vermiş.


İbn Arabî'nin Ehl-i Sünnet usûlünden uzak kaldığını düşündüğüm tek noktası; keşf yoluyla gelen ilahî vahy ve ilhama dayalı bilgileri, rivayet ilminden daha üstte konumlandırmasıdır. Sırf bu metodu sebebiyle, Fütuhât'ına türlü reddiyeler yazılmıştır. Doğrusunu Allah (cc) bilir, ancak eserinde yer alan cümlelerin bir kısmının "aslen delilsiz" olduğunu bilmekte fayda var.

Eseri, daha ziyadesiyle okumayı-araştırmayı seven herkese tavsiye edebiliriz.

Hiç yorum yok: