5 Mayıs 2019

Öncelikler Fıkhı (Yusuf el-Karadavî)

İhvan-ı Müslimin'in fıkıh sözcüsü ve Dünya Müslüman Âlimleri Birliği'nin başkanı Yusuf el-Karadavî'nin modern dönemde yaşanan bazı sıkıntılara cevap olması gayretiyle kaleme aldığı değerli bir eser: Öncelikler Fıkhı.

Bilhassa İslam Davası uğruna kendisine yol belirlemek isteyen ve ilimle meşgul olan genç müslüman bireylere, kendi bencilliklerinden ve teferruatla meşguliyetten alıykoymayı öğütlemekte, salih amellerinde hangisinin daha öncelik arz ettiğini ayet ve hadislerle net olarak ortaya koymakta...

Eserin en güzel yanı, teşvik edici cümleleri ve aklımızı nasıl kullanacağımıza dair bir usûl belirlemesi... Eleştirdiği noktalar; Müslümanların birbirlerine en çok destek vermesi gerektiği şu çağda, cihadı desteklemek yerine, Allah'a daha yakın olacağı zannıyla hacc, umre veya cami yapımı benzeri amelleri öncelemeleri... emr-i bi'l-ma'ruf ve davet çalışmalarının daha az önemsenmesi... toplumsal ibadetlerin zamanla terk edilmesi...

Bu vesileyle birkaç hususu hatırlatır:

1. Amellerde zaruriyet haciyâtın, haciyât ise tahsinâtın (maslahâtın) önünde gelir... Bu dönemde Müslümanlar hangi amellerin zaruri, hangisinin ihtiyaç olduğunu iyi tespit etmelidir.

2. Bir amelde kötülük varsa / bulaşmışsa o amelle iyilik elde edilse bile terk edilmelidir... Zira sünnete uygun olmayan hiçbir amel, sadece güzel bir niyetle kabul olunmaz.

3. Müslümanların birbirlerine katı (mütenatti) davranırken aynı anda salih amel işlemeleri mümkün değildir; öncelikle güzel ahlaka bürünmemiz gerekmektedir.

Ve dahası...

Eser, birlikte kritik edilecek eserler arasında, tavsiye edilir.

Hiç yorum yok: