4 Eylül 2017

Günlük Virdler

Kütüb-i Sitte başta olmak üzere çeşitli hadis eserlerinde sahih olarak rivayet edilen, Peygamber Efendimizin (sav) günlük olarak yaptığı ve ashabına tavsiye ettiği dua, tesbih, zikir ve istiâze nevinden virdler başlıca şunlardır:


- Her gün sabah ve akşam namazından sonra; 7 defa:

"Allahümme ecirnî mine'n-nâr."
(Allahım, beni ateşten koru)

- Evden dışarıya çıkarken; 1 defa:

"Bismillah, tevekkeltuhu ala'llah. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah."

(Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'tan başka güç ve kuvvet veren yoktur.."

- Her vakit namazından sonra; 1 defa: 

"Estağfirullah el-Azim ellezî lâ ilahe illahu el-Hayya'l-Kayyum ve etubû ileyh."
(Azim olan Allahım beni bağışla, Hayy ve Kayyum olan Senden başka ilah yok, ben Sana tevbe ettim...)

- Her vakit namazından sonra; 1 defa: 

"Allahu lâ ilahe illahu el-Hayyu'l Kayyum..." (Bakara: 255. ayet)


- Her vakit namazından sonra; 33'er defa: 


"Subhanallah!" (Allah'ı tesbih ederim!)
"Elhamdülillah!" (Allah'a hamd ederim!)
"Allahu ekber!" (Allah en büyük olandır!)

- Her gün her hangi bir vakte bağlı kalmaksızın; 100 defa:

"Estağfirullah ve etubû ileyh."
(Allahım beni bağışla, ben tevbe ettim...)

- Her gün her hangi bir vakte bağlı kalmaksızın; 10 defa:


"Lâ ilahe illallah, vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ kulli şey'in kadîr." (Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur, mülk ve hamd O'nundur, O tüm her şeye güç yetirendir.)

- Herhangi zor bir işe başlamadan önce; 1 defa:

"Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah..."
(Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.)

- Herhangi bir imtihanla karşılaşıldığında; 1 defa:

"Hasbunallahu ve ni'mel vekîl. Ve ni'mel mevlâ ve ni'men-nasîr."
(Allah bize yeter. O ne güzel vekîl, ne güzel bir mevlâ ve ne güzel bir yardımcıdır.)

- Peygamber Efendimizin (sav) ismi her zikredildiğinde; 1 defa:

"Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed..."
(Allahım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle...)


- Ezan-ı Şerif işitildiğinde; 1 defa:

"Allahumme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-taammeh. Ve's-salati'l-kâimeh. Âti Muhammedeni'l-vesileti'l ve'l-fadileh. Ve'd-derecete'r-rafîah. Ve'b-ashu makâmen mahmudeni'llezî ve 'adteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd."

(Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır. Muhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin.)

- Her gün geceleyin; 1 defa:

"Amener-rasulü bi mâ unzile ileyhi..." (Bakara: 285-286. ayetler)

- Her gece yatağa girdikten sonra; 3'er defa:

"Kul huve'llahu ahad..." (İhlas Suresi)
"Kul euzû bi Rabbi'l felak..." (Felak Suresi)
"Kul euzû bi Rabi'n-nas..." (Nas Suresi)

- Her gece yatağa girip yastığa başını koyunca; 1 defa:


"Allahım, yüzümü sana teslim ettim, işimi sana bıraktım, sırtımı sana dayadım, senden umarak ve korkarak sana geldim. Senden kaçıp sığınılacak bir yer yoktur. Senden yine sana sığınılır. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin elçiye inandım. Allah'ı tesbih ve hamd ederim, O'ndan başka ilah yoktur, O en büyüktür. Allah'a istiğfar ederim ki Hayy ve Kayyum olan yalnızca O'dur."


...


Hiç yorum yok: