13 Temmuz 2017

Riyasu'z-Salihîn (Niyet Bahsi)

1. Mü’minlerin devlet reisi Ömer b. Hattab (ra); Rasûlullah'ı (sav) şöyle buyururken işittim, dedi:

“Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Rasûlü’nün rızasını kazanmak için İslâm’ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse onun hicreti Allah ve Rasûlü nün rızasını kazanmak için olduğun dan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir.”

(Buhârî, Bedü’l Vahy 1; Müslim, İmârât 155)

2. Mü’minlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Aişe'den (ra) rivayete göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuşlardır:

“Kıyamete doğru bir ordu Kabe’ye saldırmak üzere yola çıkacak, çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır.”

Aişe (ra): "Ya Rasûlallah! Onların arasında kütü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar?" diye sordum, dedi.

Rasûlullah (sav): “Evet hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir.” dedi.

(Buhârî, Büyu’ 49; Müslim, Fiten 4-8)

3. Ebû Yezîd Ma’n b. Yezîd b. Ahnes'den (ra) rivayete göre –ki bu kimse babası ve dedesi hepsi sahabîdirler– şöyle demiştir:

Babam Yezîd sadaka vermek üzere birkaç dînar çıkarmış ve mescidde oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam: "Yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım", deyince Rasûlullah'ın (sav) yanına giderek durumu O’na arz ettim. Bunun üzerine O meseleyi hallederek şöyle buyurdular:

“Yezîd sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey Ma’n aldığın para da senindir.”

(Buhârî, Zekat 15)

4. Ebû Bekre Nüfey’ b. Hâris es Sakafî'den (ra) rivayet edildiğine göre peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:

“İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir.”

Bunun üzerine ben: Ey Allah’ın Rasûl’ü öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum.

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki: “Çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu.”

(Buhârî, İman 22; Müslim, Kasâme 33)

5. Ebu'l Abbâs Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib'den (rhm) nakledildiğine göre Rasûlullah (sav) Allah’tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu:

“Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı; bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar, eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır, kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar, eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar.”

(Buhârî, Rikâk 31; Müslim, İman 257)

Hiç yorum yok: