2 Şubat 2017

Medine Vesikası (Ahmet Ağırakça)

Eser: Dünyanın İlk Anayasası Medine Vesikası
Müellif: Ahmet Ağırakça
Neşriyat: Derin Tarih Dergisi Yay. 63 sf.
Muhteva: Derin Tarih Dergisi (2016 - Temmuz 52. Sayı) ile birlikte verilen kitapçık son derece ilmî ve faydalı bir çalışmanın ürünü... Ahmet Ağırakça Hocanın siyere dair araştırma notları ve yorumlarını içeren genişçe bir kısma ilave olarak, Peygamber Efendimizin Medine Vesikası tam metni ve Arapça orijinaline yer verilmiş. Bilhassa siyer arşivi oluşturmak isteyen herkese tavsiye edilir.