20 Temmuz 2015

Ümmetin Çokluğu İle Övünmek!

Günümüz İslam Davetçilerinden Abdüsselam Yasin, Peygamberimizin (sa) sahabenin kendi menfaatini gözeterek azil yapmasına ruhsat verdiğine dikkat çekerek şöyle diyor:

"Nüfus patlaması sorunu, aziz ve celil olan Allah'ın ümmete yönelik başka bir sınavıdır. Daha büyük ordular kurmamız ve daha çok çalışan güce sahip olmamız için doğurganlığın yükselip nüfusun artmasının zorunlu olduğunu söyleyenler, Allah Resulünün (sa) sel köpüğü niteliğindeki toplumların bir özelliğinin de faydasız çokluk olduğu yönündeki hadisinden habersizdirler. Müslüman erkek ve kadınlar geçici bir şehvetle nefislerini tatmin ederken, bunu, sokakların yetiştirdiği sorumsuz ve başıboş bir nesil takip eder. Böyleleri salih amelin ne olduğunu bilmiyorlardır. Çocuğun anne babası için bir kazanç olmasının manasını da bilmiyorlardır. Oysa Müslüman şahsiyetin İslamî kimliğini koruyup onun Hıristiyanlaştırılmasına, putperestleştirilmesine ya da şahsiyetinin kirletilmesine engel olmak veya bizim sonraki nesillerimizi bozmamıza engel olmak anne babanın görevidir."

(Abdüsselam Yasin, Sünnetullah Allah'ın Evrensel Yasaları, s. 351, İnkılab Yay.)

Hiç yorum yok: