16 Temmuz 2015

Sünnete Teslim Olmak Farzdır

Tirmizî ve İbn Mace'nin rivayet ettiği meşhur "koltuğuna yayılıp sünneti inkar eden adam" hadisinin şerhinde üstad Said Havva şöyle demiştir:

"Sünnete inanmak ve ona teslim olmak farzdır. Resulullah'a (sa) karşı edebi kaybetmemekle birlikte sahih bir hadisin inkar edilmesi fısktır. Eğer inkarla birlikte Resulullah'a veya Onun sünnetine karşı edepsizlik de gösterilirse bu küfürdür. Mütevatir bir sünnetin inkar edilmesi de küfürdür. Doğru sözlü ravileri yalanlamak da fısktır. Sünneti bilmek, ilimde bir temel ölçü ve içtihadın şartlarından bir şarttır." (Said Havva, Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, I, 164, Aksa Yay.)

Bu görüş, aynı zamanda Ehl-i Sünnet anlayışının temel esaslarından biridir...

Hiç yorum yok: