7 Nisan 2015

Apaçi Gençlik (Ömer Miraç Yaman)

Eser: Apaçi Gençlik
Müellif: Ömer Miraç Yaman
Neşriyat: 2013 - Açılım Kitap (430 sf.)
Muhteva: Akademik bir tez çalışması olan eser, daha çok metropol şehirlerde örneğini görebileceğimiz "başıboş gençliğin", dinî-ahlakî ve kültürel algısı ile buna bağlı olarak gelişen yaşam biçimini -yazarın bizzat yaptığı anket ve söyleşilerle- apaçık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Eserde kimi zaman okuyucuyu tiksindiren edep dışı ifade ve anlatılara rastlamak mümkünse de bilhassa ebeveyn ve yetişkin davetçilere toplumsal gözlem ve tespitte bulunabilmeleri için tavsiye edebiliriz.

Hiç yorum yok: