18 Mart 2015

Kur'an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid (Abdulmecid ez-Zindanî)

2009-Nida Yayıncılıktan neşredilen eser; Yemenli günümüz İslam âlimlerinden Zindanî'nin kaleme aldığı; inanç esaslarını konu alan bir kısım Kur'an ayetlerinin tefsiri niteliğinde hazırlanmış kaliteli bir çalışmadır. Eserde her bölümde Tevhid akidesinin aklî ve bilimsel ispatları yer aldığı gibi, bölüm sonunda da "özet" kısmına yer verilmiş. Üslub olarak son derece yalın ve kolay anlaşılabilir bir dile sahip olan eseri, İslam'a meraklı, inancında şüpheler yaşayan yahut bu durumda olanlara davet götürecek tüm genç ve yetişkinlere tavsiye ederim.

Hiç yorum yok: