24 Mart 2015

Melek Girmeyen Evler Şeytan Girmeyen Evler (Ebu Huzeyfe İbrahim)

Eser: Melek Girmeyen Evler Şeytan Girmeyen Evler
Müellif: Ebu Huzeyfe İbrahim b. Muhammed
Neşriyat: 2011 - Uysal Yay. (356 sf)
Muhteva: Konusu itibariyle özgün bir niteliğe sahip olan eserin dili ve üslubu da oldukça kolay ve akıcı... İlk yarısında şeytanların hangi evlerde mesken edindiği, ikinci yarısında ise meleklerin kimlerle birlikte olduğu sahih hadislerle açıklanarak işlenmiş. Bizce her evde bulunması ve okunması gerekir.

Hiç yorum yok: