6 Mart 2015

Camiu Beyani'l-İlmi ve Fadlihi (İbn Abdilberr)

2015-Polen Yayıncılıktan neşredilen eser; son derece kıymetli bir usûl aliminin, hicri 4. yüzyılda kaleme aldığı, ilmin önemi ve nasıl kullanılması gerektiğine, bu husustaki edeb ve ahlaka dair bilgileri içeren, konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (sa) ve seleften gelen rivayetlerin madde madde yer aldığı, kaynak niteliğinde bir eserdir. Bilhassa İslam ilimleriyle ilgilenen muallim ve talebelerin okumasını tavsiye ederim.

Hiç yorum yok: