2 Şubat 2015

Peygambersiz Kur'ancılar (Hadim Hüseyin İlahi Bahş)

Eser: Peygambersiz Kur'ancılar
Müellif: Hadim Hüseyin İlahi Bahş
Neşriyat: 2014 - Guraba Yay. (415 sf. Ciltli)
Muhteva: Eser, geçtiğimiz yüz yüzyılın başında Hindistan'da başlayan ve etki alanını giderek arttıran "Kur'aniyyun" akımı hakkında, bugüne dek yazılmış en hacimli ve ilmî çalışma hüviyetinde görülmektedir. İlk bölümlerde bu akımın kurucuları, tarihi kökleri, görüş ve delilleri zikredildikten sonra bunların detaylı tahlil ve kriterleri yapılmaktadır. İslam davetçisi ve eğitimciler için mutlaka okunması tavsiye edilir.

Hiç yorum yok: