14 Ocak 2015

Haftanın Eseri (12.01.2015)

Eser: Farzet ki Öldün
Müellif: Haris el-Muhasibî
Neşriyat: 2006 - Polen Karınca Yay.
Muhteva: Yazar, erken dönemde yaşamış ve bir çok alimin takdirini kazanmış zühd ehli bir zat. Eserleri hem avama hem havasa hitap etmekte, insanı yoğun bir tefekküre zorlamaktadır. Bu kısa risalesiyle ehl-i sünnet inancına uygun tam bir "ölüm rabıtası" sunmaktadır. Konuşma üslubunda yazılmış eserin daha etkili bir biçimde okumak isteyenler, kesinlikle sessiz bir ortam seçmelidir!

Hiç yorum yok: