5 Ocak 2015

Kaza ve Kader İle İlgili Fetvalar

Eser: Kaza ve Kader İle İlgili Fetvalar
Müellif: Derleme
Neşriyat: 2011 - Guraba Yay.
Muhteva: Eser, yakın dönem Suudlu âlimlerin, kaderle ilgili kafa karışıklığına yol açan çeşitli sorulara verdiği fıkhî ve itikadî cevaplardan oluşmaktadır. Kader ve kazanın nasıl meydana geldiği, insanların sorumluluk alanlarının nereye kadar sınırlandırıldığı, Allah'ın her şeyi bilmesine rağmen niçin imtihan ettiği gibi birçok tartışmalı ve merak edilen soruya, ayet ve hadislerin ışığında oldukça sade ve anlaşılır biçimde cevaplar verilmektedir.

Hiç yorum yok: