29 Aralık 2014

Yaratılış Hikmetleri (İmam Gazzalî)

Eser: Yaratılış Hikmetleri
Müellif: İmam Gazzalî
Neşriyat: 2014 -
Muhteva: İmam Gazali cidden büyük bir âlim... Hangi eserine bakarsak bakalım onun ilmi ve hissi derinliğini görüyorsunuz. Mezkur eser de tam olarak böyle: Allah'ın varlık alemini niçin halkettiğine izah getiren, canlı-cansız bütün mahlukat hakkında okuyucuyu tefekküre boğan, Allah'ı sık sık zikre garkeden, basit ve akıcı bir dilde yazılmış hoş bir risale... Bilhassa zihni bir takım "sorulara" takılan genç kardeşlerimize tavsiye edilir.

Hiç yorum yok: