11 Ocak 2014

Üniversitelilere Yönelik EğitimAÇIKLAMALAR:
Bu program, hal-i hazırda bir üniversitede okuyan –hazırlık sınıfı veya üzeri olsun– tüm öğrenciler düşünülerek hazırlanmış, kapsamlı alternatif bir eğitim müfredatıdır. Gerekli açıklamalar aşağıdaki gibidir:
1. Ders başlıkları ve içerik, konunun uzmanı hocaların yıllardır uyguladıkları ve tecrübe ettikleri bir eğitim programının özeti mahiyetindedir.
2. Dersler, toplam 8 derse ayrılmış ve bir yarıyılda 2 tanesi görülecek şekilde planlanmıştır. Böylece toplam 2 senede tamamlanması öngörülmektedir.
3. Derslerin sunuluşu seminer tarzında, çeşitli materyaller ve ödevler eşliğinde verilmelidir.
4. Çeşitli sebeplerden dolayı, derslerden herhangi birine ait bir konu başlığı işlenememiş ise, uygun görülen başka bir ara vakitte telafisi yapılmalı ve müfredat eksiksiz tamamlanmalıdır.
5. Hoca, gerekli gördüğü takdirde, program çizelgesindeki başlıkların sırasını değiştirebilir yahut birleştirme yapabilir. Ancak programı değiştirmeye yönelik her türlü müdahalesi, eğitim sorumlusunun iznine bağlı olmalıdır.
6. Üniversitenin 1. veya 2. senesinde olan her talebe Ahlak-Akaid dersinden başlatılmalıdır.
7. Üniversitenin 3. senesine giren bir talebe, vakit kaybetmemesi ve ileriki dersleri görebilmesi için hızlandırılmış bir müfredata alınabilir yahut direkt Siyer-Tefsir dersinden başlatılabilir.
8. Kaynaklar bölümünde yer alan eserler, genel itibariyle seviye itibariyle ileri derecedeki eserlerdir. Daha ziyade -talebeler için değil- hocalar için düşünülmüştür.
9. Ehl-i Sünnet akaidi ve usûlünü benimsemeyen kimselerin eserlerine mümkün mertebede -esas manada- itibar edilmemelidir.
10. Programa ait ders dokümanları ayrıca bir kitapta toplanacaktır inşaallah.

ÜNİVERSİTELİLERE YÖNELİK EĞİTİM MÜFREDATI:
·       Ahlâk (Kalp İlimleri ve İrade Eğitimi)
·       Akaid (Tevhid Bilinci ve İmanın Esasları)
·       Siyer (Hz. Peygamberin Hayatı ve Davası)
·       Tefsir (Kur’an İlimleri ve Siyasî Kavramlar)
·       Hadis (Hadis İlimleri ve Sünneti Anlamada Yöntem)
·       Tevhid Tarihi (Davet Usûlü ve Mekanizmaları)
·       İdeolojiler (Sapkın İnançlar ve İzmler)
·       Yakın Tarih (TC. Oluşum Süreci ve Sonrası)

İçeriği İndir: Word - PDF


Hiç yorum yok: