20 Ocak 2014

Tahlil Edilecek Eserler Listesi


AÇIKLAMALAR:
Aşağıda ele alınan eserler, okuma seviyesi belli bir düzeye erişmiş (bilhassa üniversiteli) bireyler göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Çok başlıklı ve karışık bir içeriğe sahip olan eserler listeye alınmamıştır. Ayrıca bazılarının, mutlaka, yanında belirtilen kitap ile birlikte okunması öngörülmüştür.
Okunacak eserlerin tahlil edilmesi, muallim ile talebelerin karşılıklı mülahaza ve münazara şeklinde olabilir. Ancak her halükarda kitapları tahlil edecek kişi, fikrî ve ilmî sahada yetkin biri olmalıdır.
Tahlil edilecek esere şu soruları sormak mümkündür:
- Yazar kimdir? Başka hangi eserleri kaleme almış ve kimleri, ne ölçüde etkilemiştir?
- Eserin yazıldığı ve yayınlandığı tarih nedir? Dönemin öne çıkan sosyolojik olguları nelerdir?
- Yazar, eseriyle neyi veya neleri amaçlamıştır? Eser bizlere neyi anlatmaktadır?
- Burada anlatılanlar ne ölçüde doğru veya bize nasıl bir fayda sunmaktadır?
.............................................................................................................vb.
Son olarak; tavsiye edilen eserlerin belirli bir okunma sırası bulunmamaktadır. Dileyen dilediğini seçip, dilediği sırayı oluşturabilir inşaallah...

TAHLİL EDİLECEK ESERLER LİSTESİ:
İslam'da Cihad: Seyyid Kutup / Mevdudi / Hasan el-Benna, Özgü Yay.
Yoldakiİşaretler: Seyyid Kutub, Özgün Yay.
Hilafet ve Saltanat: Mevdudi, Hilal Yay.
İslam Deklarasyonu: Aliya İzzetbegoviç, Fide Yay.
Bilginin Gücü: Cevdet Said, Pınar Yay.
İslam ve Beşeri Kanunlar: Abdülkadir Udeh, Ravza Yay.
Said Halim Paşa - Bütün Eserleri: Ahmet Özalp, Anka Yay.
Güç İrade ve Eylem: Cevdet Said, Pınar Yay.
Öncelikli Meseleler Fıkhı: Yusuf el-Karadavi, Nida Yay.
Kur'an'ın DörtTemel Terimi: Mevdudi, Özgün Yay.
Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi: Hasan el-Benna, Nida Yay.
Hz. Muhammed Devrinde Kadın: Rıza Savaş, Ravza Yay.
Bilimin Marifetullah Boyutları: Y. Mermer, Karakalem Yay.
Vahiyden Kültüre: Celalettin Vatandaş, Pınar Yay.
Hz. İsa ve Mesih İnancı: İbrahim Sarmış, Düşün Yay.
Kitleler Psikolojisi: Gustave Le Bon, Tutku Yay.
Ta’limu’l-Müteallim: Burhaneddin Zernuci, Yasin Yay.
Müslüman Zihinler: Riaz Hassan, Doğan Kitap.
İnsanın Dört Zindanı: Ali Şeriati, İşaret Yay.
Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi: Ebubekir Sifil, Rıhle Kitap.
Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar: Ebu’l-Feth el-Beyanunî, Rıhle Kitap.
Taklit Risalesi: İbn Kayyım el-Cevziye, Konya Dağıtım.
Dine Karşı Din: Ali Şeriati, İşaret Yay.

Listeyi İndir: Word - PDF


1 yorum:

Anonim dedi ki...

Neyse ki İbni Teymiyye listeye girebilmiş :))


teşekkürler

s.a.
hayri