11 Ocak 2014

Ortaokullulara Yönelik Eğitim


 

AÇIKLAMALAR:
Program, ortaokula başlayacak veya halen devam eden 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflar düşünülerek hazırlanmıştır. Derslerin, örgün eğitim süresi boyunca, muhtemel bir takım aksaklık ve yoğunluklar göz önünde tutularak, 14 hafta (1 dönem) verilmesi uygun görülmektedir.
Dikkat edilecek diğer hususlar aşağıdaki gibidir:
1. Program, her hafta bir konu işlenecek şekildedir; toplamda 10 ders ve 140 konu ile 5 sene sürmektedir.
2. Derslerin sırası ve işlenecek alt başlıkları, hocanın tecrübesi, anlatış biçimi ve seçim önceliğine göre değişiklik arz edebilir.
3. Derste işlenmesi uygun görülen temel eserler, hocanın takip edeceği tüm müfredat içeriğine sahip niteliktedir.
4. Yardımcı niteliğindeki eserler ise, hocanın zaman zaman derse getireceği yenilik ve ilaveler düşünülerek seçilmiştir.
5. Her oturumda, mümkün mertebe, talebeye bir uygulama yaptırılmalı; ders, hoca ile talebenin birlikte sürdüreceği bir biçimde işlenmelidir.
6. Dersin amacının dışına fazla çıkılmamalı, talebelerden yüksek oranda beklentiye girilmemelidir.
7. Dersi verecek hoca, derste işleyeceği ve faydalanacağı tüm eserleri önceden okumalı ve iyi derecede bilmeli yahut ezberlemelidir.
8. Hoca, her ders sonunda, anlatılanlarla ilgili talebelere sorular sormalı ve öğrenme bilgilerini kontrol etmelidir.
9. Derslerin süresi 30-45 dk. arası olmalı; mümkün mertebede bu süreyi aşmamalı yahut altına da inmemelidir.
10. Hoca, müfredatta geçen anlatım yöntemlerini öğrenmeli, eksik kaldığı hususlarda kendini geliştirmelidir.

ORTA OKULLULARA YÖNELİK EĞİTİM MÜFREDATI:
Adab-ı Muaşeret (Sosyal Ahlak Kuralları)
Dinî Öyküler (Hadislerde Geçen Kıssalar)
Hadis (Resulullah’ın Dilinden Ahlakî Öğütler)
Sahabe Hayatı (Genç ve Örnek Sahabîler)
Akaid (İman Esaslarına Dair Merak Edilenler)
Siyer (Resulullah’ın Gençliği, Mucizeleri ve İsimleri)
Esmau’l-Hüsna (Allah’ın İsim ve Sıfatları)
Peygamber Kıssaları (Hayatları ve İbretler)
İlmihal (Namazda Okunan Sure ve Dualar)
İslam Önderleri (Âlimler ve Dava Erleri)

İçeriği İndir: Word - PDF


Hiç yorum yok: