11 Ocak 2014

Liselilere Yönelik Eğitim


AÇIKLAMALAR:
Program, örgün eğitime katılan 8. ve 12. sınıflar arası gençler düşünülerek hazırlanmış; onlara, İslamî esas ve unsurlara bağlı, genel katılıma açık, seminer tarzı, programlı, sıralı ve düzenli bir eğitim vermek maksatlarıyla oluşturulmuştur. Programdan en iyi bir biçimde verim alabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir…
1. Tamamı toplam 10 dersten oluşan program, her dönem bir ders işlenecek şekilde, 5 senede bitirilebilir.
2. Program için başlangıçta 7-8 kişilik bir sohbet ekibi oluşturulmalı, yetkin düzeyde bir hoca tahsis edilmeli ve müfredata sadık kalınarak ilerlenmelidir.
3. Eğitim alacak gençler, programın herhangi bir dersine ve sohbet ekibine sonradan dâhil olabilirler.
4. Bazı derslerden eksik kalan gençler için yeni bir ekip oluşturulması gerekli değildir. Süreç içersinde hocanın bu durumu gözetmesi gerekir.
5. Hoca, program tamamlanana kadar ekibiyle birlikte hareket etmeli, onlara -üniversite veya çalışma hayatına geçenciye dek- Rehber Abilikte bulunmalı, destek ve yardımını sürdürmelidir.
6. Ders ekipleri, genel etkinliklerden haberdar edilmeli, cemaat şuurunu kazandırabilmek maksadıyla zaman zaman bir araya gelebilecekleri ve birbirleriyle tanışabilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır.
7. Program, haftada bir uygulanacak şekilde yürütülmelidir. Ancak, aynı hafta içerisinde en az bir tane de sosyal etkinlik yapılmalıdır. Böylece talebelerle ders dışında da görüşülmüş olacaktır.
8. Programın ilerleyen senelerinde ekipte azalma veya artmalar olması muhtemeldir. Hoca gerekli gördüğü takdirde kendi de talebe çıkartmalıdır.
9. Sene ortasında ekip içindeki talebelerden seçilecek özel bir grupla “Kitap Okuma Programı” yapılmalıdır. Program için takip edilecek Kitap Listesini ve periyodunu hoca belirlemelidir.
10. Tatillerde, özel günlerde ve dönem ortasında sohbete ara verilmelidir.

LİSELİLERE YÖNELİK EĞİTİM MÜFREDATI:
Ahlak (Nebevî Davranış Adabı ve Karakter Eğitimi)
Fıkıh (Günümüz Meseleleri ve İbadetler İlmihali)
Tefsir (Kur’an’dan Kıssalar ve Düşündürdükleri)
Hadis (Merak Edilen Konular ve Açıklamaları)
Akaid (İman’ın İspatı, Şartları ve Konuları)
Tarih (Başlangıçtan Günümüze Kısa Kısa)
Kavramlar (Kur’anî Kelimeler ve Konulu Tefsiri)
İdeolojiler (Batıl Beşerî Akımlar ve Dinler)
Bilinç (İslamî Kimlik ve Tercihlerimiz)
Önderler (Yakın Dönem İslam Davetçileri)

İçeriği İndir: Word PDF


Hiç yorum yok: