9 Ocak 2014

Aile İçi Eğitim


AÇIKLAMALAR:
Aşağıdaki listede, Müslüman bir ailenin evinde, ebeveyn ve akîl çocukların bir arada  iken yapılabilecekleri "İslami Bir Sohbet" için, konu başlıkları sınıflandırılmış ve anlatıcının baştan sonuna kadar kolayca takip edebileceği nitelikte seçilmiş, bazı eserler yer almaktadır.
Her bir eserin müellifi, yayınevi ve (üzerine tıklandığında) hakkında yeterli bir bilgi edinilecek link ilave edilmiş, ayrıca muhtemel ders süresi ve adedi de not alınmış bulunmaktadır.
Listeden azami derecede istifade etmek isteyen aile reisi, seçeceği bir eser ile haftalık, günlük veya hafta içi müsait olduğu günlere bağlı kalacak şekilde bir “ders programı” belirlemeli ve eseri bu şekilde takip etmeli, bittiğinde diğerine geçmelidir.
Benim listeye aldığım eserler haricinde başka pek çok kıymetli eser mevcutsa da, tarafımdan henüz tecrübe edilmediği yahut hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığım için kaydedilmemiştir. Muhtemeldir ki, süreç içerisinde listede bir takım değişiklikler olabilir.
Baskısı bitmiş olan eserleri yine de yazmamızın sebebi, bazen elde veya yakında-ulaşılabilir bir yerde olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, satın alınabilecek noktaları, link adreslerinde vermeye çalıştım.
Unutulmamalıdır ki, aile reisinin aile bireylerine yapacağı her türlü ilmî çalışmalar Allah’ın ayetlerinde övülmüş (Bkz. Yunus: 87, Nahl: 80 ve Ahzab: 33), Resulullah’ın ve Selef-i Salihîn’in sünneti olagelmiştir. Bu hususta mazeret yahut tembellik hakkımızın olmaması gerekir.
Nihai maksadımız, İslam bilgisinin ve uygulamasının Müslüman ailelerin arasında artması ve yaygınlaşmasına vesile olmaktır. Rabbim salih amellerimizi katında makbul eylesin.

ev İçinde Yapılacak Eğitim Müfredatı:
Fıkıh:
1. HELALLER ve HARAMLAR; Hayreddin Karaman, İz Yay. 240 sf. Muhtemel süre: 30 dk. x 20 ders.
Ahlak:
2. el-ERBAUN es-SUĞRA; İmam Beyhakî, Medarik Yay. 231 sf. Muhtemel süre: 30 dk. x 40 ders.
Akaid:
3. PRATİK AKAİD DERSLERİ; Heyet, ÜmmülKura Yay. 238 sf. Muhtemel süre: 15 dk. x 50 ders.
Hadis:
4. KIRK HADİS TERCÜME ve ŞERHİ; İmam Nevevî, Kahraman Yay. 175 sf. Muhtemel süre: 15 dk. x 42 ders.
Siyer:
5. ÖRNEK NESİL-1 & ÖRNEK NESİL-2; Şerafettin Kalay, Erkam Yay. 464 sf. ve 464 sf. Muhtemel süre: 30 dk. x 30 ders.
Tefsir:
6. MUHTASAR BEYDAVİ TEFSİRİ; Kadı Beydavi, (şerh: Şadi Eren), Işık Yay. 2328 sf. 3 cilt. Muhtemel süre: 30 dk. x 442 ders.


Listeyi İndir: Word - PDF


Hiç yorum yok: